» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پایان نامه شیمی 90 ص محمد میرآب 1396/01/16 دسته بندی : شیمی 3

در اين رساله ، مطالعه ترموديناميکی مخلوط دوتايي الکتروليتيNaCl(m1)+LiCl(m2)  در محيط آبي و در محدوده غلظتي 0.01 مول بر کيلوگرم تا حدود محلول هاي الکتروليتي اشباع شده ، بوسيله روش پتانسيومتري در دمايoC  25 مورد بررسی قرار گرفت . انحراف از ايده آليته براي اين مخلوط دوتايي الکتروليتي با تعيين ضرايب ميانگين فعاليت  NaCl(m1)در يک سل گالواني بدون اتصال مايع و با استفاده از يک الکترود يون گزين آمونيوم (Na+ ISE) با غشاء پليمري حاوي آيونوفور سدیم  )( بهمراه يک الکترودAg/AgCl  مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي با مدل سازي اين سيستم الکتروليتي بر اساس مدل نيمه تجربي برهمکنش يوني Pitzer، با جمع آوري و ثبت رايانه اي داده هاي پتانسيومتري برای چهار سري مخلوط الکتروليتي اين نمک ها (با کسر هاي مولالي : , 10, 50, 100 1r =m1/m2 =) در در قدرت هاي يوني یکسان  الکتروليتي  قدرت هاي يوني يکسان انجام گرفت.


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پایان نامه تغيير و تحولات گوگرد در خاک 50 ص محمد میرآب 1396/01/16 دسته بندی : شیمی 3

ظرفيت توليد گرگرد در ايران 725/1 ميليون تن در سال مي باشد و با توجه به بالا بودن ميزان توليد و نبودن بازار مناسبي براي صادرات، بازنگري مصرف گوگرد و افزايش كارآيي آن در بخشهاي كشاورزي و صنايع ضروري به نظر مي رسد.

مقدار متوسط گوگرد در پوسته زمين حدود 4/0 درصد است و از نظر فراواني سيزدهمين عنصر مي باشد. دامنه تغييرات گوگرد در خاكها زياد بوده و كمترين آن در خاكهاي شني و بيشترين آن در نواحي جزر و مدي كه سولفيدها تجمع پيدا مي كنند مي باشد. يكي از ويژگيهاي مهم گوگرد درجات مختلف اكسيداسيون گوگرد است كه اين امر به گردش آن در طبيعت كمك مي كند چرخه گوگرد شامل چهار مرحله معدني شدن، آلي شدن، کاهش و اكسيد شدن مي باشد. 


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی محمد میرآب 1396/08/13 دسته بندی : شیمی 0

فهرست مطالب :


فصل اول :

مقدمه 8
تاریخچه گروه صنعتی کار ایران 9
تولیدات گروه صنعتی کار ایران


فصل دوم :

مفهوم کیفیت 13  
مسئولیت های واحد کیفیت


فصل سوم :

کالیبراسیون 18
MSA چیست ؟ 25
SPC چیست ؟ 33


فصل چهارم :

نمونه از اجرای MSA و SPC و کالیبراسیون در واحد صنعتی کار ایران 48  
ایجاد بهره وری در خط تولید  55

چکیده :

اندازه گیری ، موضوعی نیست که کسی با آن آشنا نباشد . طی روز ، هر کس به نوعی در ارتباط با کار خود، کمیتی را چندین بار اندازه گیری می کند. اندازه گیری در واقع یکی از فعالیت های اساسی و عمده تمدن بشری است که به دلیل پیشرفت های فناورانه ، توانایی و دقت آن افزایش روزافزونی یافته است.
البته در این میان فقط ابزارهای اندازه گیری تواناتر و دقیق تر می شوند. برای اینکه اندازه گیری با دقتی بیشتر و مناسب ترانجام گیرد، لازم است تمامی عوامل مؤثر بر آن از جمله : اپراتور ، ابزار ، محیط اندازه گیری و .... مناسب باشند. برای بررسی این عوامل و تعیین مناسب و قابل قبول بودن آنها ، باید از تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری استفاده کرد. پروژه حاضر به استفاده این روش در زمینه اجرا و ممیزی MSA و SPC می پرداز.
در این پروژه گام های اجرایی MSA و SPC و مثال هایی از اجرای این تکنیک در شرکت گروه صنعتی کارایران در فصل 2 و روش کالیبراسیون ابزار اندازه گیری و اجرای بهره وری در تولیدات در فصل 3 ارائه شده است.


تعداد60صفحه


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود کارآموزی شیمی عمومی یک محمد میرآب 1393/05/25 دسته بندی : شیمی 0
مقدمه :
مطالعه ی عواملی که بر سرعت واکنش های شیمیایی مؤثرند ، علاوه بر دیدگاه تئوری از نظر صنعتی نیز حائز اهمیت است . چرا که می توان شرایط عمل را برای مناسب ترین حالت پیش بینی کرد .
کلیه ی برخورد های بین مولکول ها منجر به واکنش نمی شود ، بلکه با مقایسه ی کل برخورد های محاسبه شده در واحد زمان با سرعت مشاهده شده یک واکنش ، ملاحظه می شود که تنها کسر کوچکی از آنها مؤثر می باشند . وقتی در مورد یک واکنش معین در اثر تغییر یکی از شرایط آزمایش ، عده ی کل برخورد ها در واحد زمان ، یا تعداد برخورد های مؤثر و یا ترکیبی از این دو عامل بیشتر می شود ، سرعت واکنش افزایش می یابد . سرعت اکثر واکنش های شیمیایی با ازدیاد دما افزایش می یابد . همچنین غلظت موادی که بر هم اثر می کنند نیز در آن مؤثر است ، زیرا با ازدیاد غلظت یکی از اجزا ، تجمع مولکول ها در یک حجم معیین بیشتر شده ، عده ی کل برخورد ها در واحد زمان افزایش می یابد ، لذا سرعت واکنش بیشتر می شود . کاتالیزور نیز از دیگر  ترمودینامیک عوامل مؤثر بر سرعت واکنش می باشد .
سینتیک :
مبحث سینتیک مکمل مبحث ترمودینامیک است . ترمودینامیک می تواند انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش را  پیش بینی کند . واکنش هایی که از لحاظ ترمودینامیک مجاز می باشند را از لحاظ سینتیکی بررسی می کنیم ، زیرا ممکن است سرعت واکنش به قدری کُند باشند که عملاً آنها را بی اثر بدانیم .
 
تعداد 8  صفحه  


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...